Veøy gamle kirke


Heim
Tidebønn

 

Kirka sett fra sørøst

Veøy kirke er bygget ca. år 1200 og er viet til apostelen Peter. Derfor kalles den en Peterskirke. Kirka er bygget i romansk stil. Typisk for denne stilen er de tykke murene og de runde buene inne og i vinduene.

Kirka har tre rom: Våpenhus, kirkeskip og koret med alteret. Kirka ligger øst/vest. Vi ser mot øst når vi sitter i kirka. I øst er soloppgangen, og der skal Jesus komme igjen.

I middelalderen hadde de jordgolv eller hellelagt golv. De hadde ikke benker. Alle stod. De brukte levende lys og røkelse. Døpefonten stod ved inngangen. Presten messet på latin.

Nåværende interiør er fra tiden etter reformasjonen (1603-1630). Altertavla er en katekismetavle.

Kirka er en langkirke av murt stein. I kirkeskipet er murene opptil 150 cm tykke. 

Døpefonten har en form som var vanlig på 1600 tallet

Prekestolen er preget av den sorte farge, men har trolig strålt i gladere fargetoner da den var ny i 1635

Utsmykning på stolen mot nordveggen i koret

Til toppen

Et studentarbeid våren2003.
Sidene er laget av Inga Grimsmo Andestad.                                                                                                 Ta gjerne kontakt:
Videreutdanning i IKT for lærere.
Norsk Nettskole/Høgskolen i Volda                                                                                                 (andestad)@online.no